Център за подкрепа на децата

Първият по рода си център в България, който ще оказва юридическа, психологическа и други видове помощ за деца-пациенти, деца-ученици и техните родители.

Подкрепа за деца-пациенти и техните родители

- Юридически консултации за правата ви

- Психологически консултации

- Курсове по здравна култура

- Помощ при комуникация с институциите

- Информация и насоки за болнично лечение

Подкрепа за деца-ученици и техните родители

- Юридически консултации за правата ви

- Психологически консултации при тормоз и агресия в училище

- Помощ при комуникация с институциите

- Курсове по емоционални умения

КАК ЗАДВИЖВАМЕ ПРОМЕНИ

Фокус върху интереса на детето

системна промяна в културата на работа, общуването и ценностите в детското здравеопазване и образование, така че те да пазят интересите на децата и тяхното психическо и физическо здраве

Близост до хората и проблемите

социална иновация, която позволява работа на локално ниво, постоянна обратна връзка за проблемите в двата сектора, систематично събиране на казуси и количествени данни и ескалиране до съответните институции

Попълване на системни дефицити

заедно с цялото гражданско общество идентифицираме системни проблеми и ще търсим ефективни решения

Подобряване на условията за работа

на лекари и медицински персонал, както и на учители и училищен персонал

Комуникация и коопериране

между специалисти, институции и потребители (деца и родители)

Въвеждане на добри практики

доказани в други европейски държави, законодателни и нормативни промени, необходими за осъвременяване на практиките в детското здравеопазване и образование

КАКВО НАЛАГА СПЕШНИ РЕШЕНИЯ

Децата в България страдат от множество решими системни проблеми. България изостава сериозно от всички европейски държави в грижата си за децата, като е на водещи места по детска и майчина смъртност, проблеми с психическото здраве на децата, нездравословни навици за хранене и физическа активност, както и социално нежелани поведения като консумация на алкохол и цигари от ранна възраст сред децата. Същевременно, близо половината от децата са функционално неграмотни, което близо двойно по-високо от други европейски държави. Решенията на много от тези проблеми изискват тясно сътрудничество между здравния и образователния сектор.

175%

Детска смъртност

Детската смъртност в България е 175% от средната в ЕС, където държавата ни е на първо място по този трагичен показател, както и на едно от водещите места по предотвратима смъртност.

40%

Здравен статус и превенция

40% от 11-годишните българчета страдат от повече от един здравен проблем седмично. 38% от 11-годишните деца не консумират нито плодове нито зеленчуци ежедневно. 
Едва една четвърт от 11-годишните имат по един час физическа активност дневно. Българите живеят средно 7 години по-малко от другите европейски граждани (Данни на СЗО, 2018г.)

33%

Психическо здраве

33% от 11-годишните деца в България страдат от тревожност и проблеми със съня, а над 15% взимат участие в училищен тормоз и кибертормоз над други деца. България е на първо място в ЕС по детска консумация на алкохол, цигари и канабис. Едва 44% от 11-годишните българчета чувстват подкрепа от семейството си и 40% - от връстниците си, което ни поставя на убедително последно място в ЕС и по двата показателя.

40%

Базови познания

Тестовете PISA поставят България на последно място в ЕС и индикират, че 40% от деветокласниците ни са функционално неграмотни по базови предмети като естествените науки, математика и умения за усвояване на знания чрез четене.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Да няма повече нелепо и предотвратимо изгубени детски животи заради дефицити в двете системи

Хуманен подход и грижа за психическото развитие и здраве в детското здравеопазване и образование

Ефективна организация и съвременни добри практики в детското и майчиното здравеопазване

Функционална, съвременна и навременна Национална детска болница за всички български деца

Осъвременени образователни стандарти за качествено задължително образование, което да създава пълноценни личности и да подкрепя адекватно интелектуалното, физическото и социално-емоционалното развитие на децата

В гръцката митология Зевс се превърнал в дъжд, за да получи любовта на Даная. Какво по пречистващо от дъжда! В тази фондация борбата е за надежда, за бъдеще, за достойнство в името на децата и техните родители. Винаги съм на страната на надеждата!

- Доц. Велев, Член на Консултативния съвет на Фондация Даная